2019-2020

Актуально!

В зв'язку з епідеміологічною ситуацією додаткового прийому учнів з інших навчальних закладів  у 5-ті класи НЕ БУДЕ
 

Архів 2018-2019

Умови переведення, зарахування
учнів 4-х класів та формування 5-х класів
гімназії № 179 міста Києва у 2019 році

 

Теми конкурсних випробувань 

Архів 2017-2018

Конкурсні випробування до 5-го класу гімназії у 2018 році

 - діагностичні завдання (письмово)

- математика або англійська мова (письмово)

Звертаємо Вашу увагу:

учні 4-х класів, які нагороджені Похвальним листом, звільняються від конкурсного випробування з математики або англійської мови.

В цьому випадку до протоколу конкурсного випробування вноситься  бал річної оцінки учня.

Умови конкурсного прийому учнів

до 5 класу гімназії № 179 міста Києва

у 2018 році

        

Умови конкурсу розроблені адміністрацією гімназії відповідно до Інструкції про порядок прийому учнів до загальноосвітніх навчально- виховних закладів на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 19.06. 2003 № 389.

До 1(5) класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову школу і пройшли конкурсний відбір.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

Адміністрація гімназії звертає увагу батьків, що учні 4-х класів, які проживають на території обслуговування, закріпленої за гімназією розпорядженням РДА, будуть зараховані до 5-х класів при умові проходження конкурсних випробувань.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Всі вступники користуються рівними правами.

1. Організація конкурсу

Для участі в конкурсному відборі батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім’я директора гімназії до 29 травня 2018 року, а табель успішності дитини не пізніше 1 червня 2018 року.

Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року у червні 2018 року. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

Зарахування проводиться за результатами конкурсних випробувань не пізніше 20 червня 2018 року, а, в разі додаткового конкурсного приймання, не пізніше, як за тиждень до початку 2018-2019 навчального року.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го (5-го) класу гімназії, проводяться у письмовій формі з таких предметів: спеціальні діагностичні завдання для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту і наявності творчого потенціалу та (за вибором) з математики або англійської мови, залежно від обраного класу подальшого навчання (класи з розширенням та ускладненням математики, англійської мови).

Зміст завдань з вказаних предметів має відповідати програмам достатнього та високого рівнів.

Конкурсні випробування в гімназії для всіх учнів проводяться в письмовій формі.

Для учнів 6-9-х класів конкурсні випробування - спеціальні діагностичні завдання для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту і наявності творчого потенціалу та врахування досягнень з іноземних мов.

 

2.     Проведення конкурсу

Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна, предметні та апеляційна  комісії. Склад цих комісій затверджує наказом директор гімназії.

До складу приймальної комісії обов’язково входить практичний психолог.

Не пізніше, як за місяць до проведення конкурсу оголошується перелік тем, за якими буде проводитися конкурс.

Для проведення письмової роботи учням видається папір зі штампом гімназії.

Конкурсні випробування в гімназії розпочинаються о 10.00.

Тривалість написання вступниками письмових робіт становить 45 хвилин.

Результати конкурсу оформлюються у вигляді протоколу відповідної предметної комісії і оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх учасників не пізніше, ніж через три дні після проведення цих випробувань. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

Підсумки конкурсу підводяться на засіданні приймальної комісії, яка і приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до гімназії.

Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III- IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, а також учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. В протокол учневі виставляється максимальна кількість балів.

Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

Учні-випускники 4-х класів, які нагороджені Похвальним листом звільняються від конкурсного випробування з предмета, що пропонується на вибір (англійська мова та математика),

а учні 6-9-х  класів, з англійської мови з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни яких визначає директор гімназії.

Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.     Порядок зарахування

Після проведення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до гімназії. Оцінка з вибраного предмета має бути не нижче “8” балів. У разі, якщо оцінка нижче, приймальна комісія буде враховувати оцінки з інших 2-х запропонованих на вибір предметів і пропонувати учням та батькам розглянути інші варіанти подальшого навчання в гімназії.

Діти, які успішно пройшли конкурсні випробування, за умови наявності повного пакету документів, зараховуються до гімназії на підставі рішення приймальної комісії наказом директора гімназії.

До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка встановленого зразка.

У разі незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звернутися до апеляційної комісії. Апеляція подається протягом трьох днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом п’яти днів з дня її подання.

Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в інших загальноосвітніх навчальних закладах.

Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до гімназії вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.

Учні, які зараховані до гімназії за результатами конкурсного приймання, але не з’явилися на навчання без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з гімназії.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:(044) 258-42-42, УКРАЇНА, КИЇВ, ПР.ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 120-В

Copyrights
  • белая иконка facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now