Річний звіт

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778:

керівник навчального закладу щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом навчального закладу і колективним договором;

загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

2019-2020 навчальний рік

Звіт керівника закладу

2018-2019 навчальний рік

2017-2018 навчальний рік

2016-2017 навчальний рік