Форми здобуття освіти

Форми здобуття загальної середньої освіти

Відповідно до статті 9 Закону про освіту  формами здобуття освіти в закладі є:

інституційна (очна (денна));

індивідуальна (педагогічний патронаж).

  • Очна (денна) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

  •  Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.